THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỒ ĐÔNG CÔNG TY

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẦU TV HĐQT và BAN KIỂM SOÁT KỲ 2020-2025

MỜI THẦU CẠNH TRANH THÁNG 5/2019

Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

 

 

THÔNG BÁO ĐHCĐ 2017

V.v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông Báo

 V.v: Bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015-2020

 

Giấy ủy quyền tham dự đấu giá cổ đông chiến lược

Vui lòng xem chi tiết file đính kèm: Giay-uy-quyen-tham-du-dau-gia-co-dong-chien-luoc.doc

Mẫu giấy ủy quyền và Giấy đề nghị cấp lại phiếu đấu giá - Vinachimex

 

Mẫu giấy ủy quyền: Giay-uy-quyen.doc

 

Giấy đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá: Mau-de-nghi-cap-lai-phieu-tham-du-dau-gia.doc

Tỷ giá - Chứng khoán

Giá vàng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
USD
GBP
HKD
CHF
JPY
AUD
CAD
SGD
EUR
NZD
Bat Thai
Thời tiết

Tra cứu thông tin hóa chất

 Tra cứu

Scroll to Top